Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Vocabulary
Nama Asing -
Program Studi Sastra Inggris
Kurikulum S1 SASTRA INGGRIS 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)
3. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)
4. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)
5. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)
6. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)
8. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)
9. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)
10. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)